analy

HPLC jest odmianą chromatografii cieczowej, która jest techniką analityczną i preparatywną. Technikę tą stosuje się w celu oczyszczania jak i badania czystości związków chemicznych.
Laboratorium, które można znaleźć pod adresem http://analytical.pl/ wykonuje tego typu badania. Należy jednak zaznaczyć, że to badanie znacznie różni się od zwykłej chromatografii, którą można wykonać w tym miejscu. Badanie to odbywa się przy pomocy znacznego ciśnienia, które przekracza 100 atm. Ciśnienie to wynika z tego, że pompy HPLC mają inną budowę oraz sposób uziarnienia wypełnienia kolumn.
W ofercie tego laboratorium możemy znaleźć następujące warianty badania: chromatografia par jonowych i chromatografia jonowymienna.

Dodaj do zakładek Link.